Metoda termolizy wykorzystuje działanie prądu zmiennego o częstotliwości zbliżonej do fal radiowych.
Dzięki tej metodzie następuje koagulacja krwi zawartej w naczynku i ulega ono trwałemu zamknięciu.
W laseroterapii wykorzystywane są długości fal lasera, których chromoforem docelowym jest hemoglobina.
Metodami tymi można zamykać naczynka oraz naczyniaki rubinowe na:

  • nosie
  • policzkach
  • czole
  • kończynach górnych i dolnych
  • tułowiu

Cena jednego zabiegu:

po konsultacji lekarskiej, zależna od obszaru zabiegu.
Plugin by:aAM